Maksublokit Saapuvat

Maksublokit näyttävät yhä todennäköisemmmiltä nettikasinoilla vuoden 2024 alusta lähtien. Nämä niin sanotut maksuestot on jo periaatteessa päätetty ottaa käyttöön kasinopelaajien kiusaksi, mutta se on vielä epäselvää, milloin asia saadaan oikeasti pantua täytäntöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suorat pankkisiirrot suomalaisilta tileiltä ulkomaisille nettikasinoille estettäisiin.

Maksublokit

Hallituksen uusi arpajaislaki astui voimaan jo 1.1.2022, jolloin ulkomaisten kasinoiden markkinointi hankaloitui entisestään. Nyt uudistus tuo Suomeen maksublokit, joilla pyritään suitsimaan ulkomaisilla sivustoilla pelaamista ja ohjata suomalaiset pelaajat takaisin Veikkauksen pelien pariin.

Tässä artikkelissa käsittelemme näitä maksublokkeja eri kantilta. Tutustu ja olet selvillä, miten rahapelaamisen tulevaisuudessa käy ja ovatko maksublokit 2024 todellinen ratkaisu peliongelmien kitkemiseen ja Veikkauksen aseman vahvistamiseen.

Mitä maksublokit ovat?

Maksublokit ja Arpajaislakimuutos

Maksublokit ovat olennainen osa vuonna 2022 voimaan astunutta arpajaislakimuutosta, jonka tavoitteena on estää suomalaisten rahansiirrot ulkomaisille nettikasinoille. Arpajaislakimuutoksen myötä maksublokit asetetaan suomalaisten pankkien ja maksunvälittäjien vastuulle, ja niiden tehtävänä on estää rahansiirrot kasinoille, jotka ovat saaneet toimintakiellon Poliisihallitukselta.

Maksublokin Tarkoitus ja Taustalla Olevat Tavoitteet

Maksublokin käyttöönoton taustalla on pyrkimys vahvistaa Veikkauksen asemaa suomalaisten rahapelien tarjoajana. Tämä saavutetaan rajoittamalla ulkomaisten pelisivustojen saatavuutta ja estämällä niihin suuntautuvat rahansiirrot. Maksublokin tavoitteena on toimia tehokkaana työkaluna, joka kitkee kilpailua ulkomailta tulevilta peliyhtiöiltä ja keskittää pelaamisen kotimaiseen monopoliasemaan.

Haasteet ja Käytännön Ongelmat Maksublokin Toteutuksessa

Vaikka maksublokit on suunniteltu tehokkaiksi esteiksi, niiden käytännön toteutus ei ole täysin ongelmatonta. Tekniset haasteet sekä pelaajien käytössä olevat vaihtoehtoiset keinot ohittaa blokit luovat haasteita lainsäädännön täytäntöönpanolle.

Maksublokin Vaikutus Pelaamisen Dynamiikkaan

Maksublokki ei rajoitu ainoastaan pelaajien rahansiirtoihin, vaan se muuttaa myös pelaamisen dynamiikkaa. Lisärajoitukset ja uudet kysymykset suomalaisen rahapelimaiseman kehityksestä nousevat esille. Tässä muuttuvassa pelikentässä pelaajien, peliyhtiöiden ja viranomaisten vuorovaikutus määrittää, miten tehokkaasti ja kestävästi maksublokki lopulta toimii.

Miten Maksublokit toimivat?

Maksublokit toimivat siten, että kun pelaaja yrittää tehdä talletuksen kieltolistalla olevaan ulkomaiseen nettikasinoon, pankki tai maksunvälittäjä estää rahansiirron ja palauttaa rahat pelaajan pankkitilille. Sama periaate pätee myös voittojen kotiuttamiseen – jos pelaaja yrittää nostaa voittojaan kieltolistalla olevalta kasinolta, rahalaitos keskeyttää siirron ja palauttaa rahat kasinolle. Tämä kaikki perustuu Poliisihallituksen laatimaan kieltolistaan, jossa ovat ne ulkomaiset kasinot, jotka ovat saaneet toimintakiellon.

Maksublokkien Soveltamisala

On tärkeää huomata, että maksublokit koskevat vain suomalaisten pankkien ja maksunvälittäjien kautta tapahtuvaa rahaliikennettä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaisten pelaajien on vaikeampaa tehdä talletuksia ja kotiuttaa voittojaan ulkomaisilla kasinosivustoilla. Manner-Suomen alue on erityisesti rajattu, ja Ahvenanmaalla, jolla on oma arpajaislainsäädäntönsä, tiliin liittyvä postinumero määrittää, onko pelaaja alueella vai ei.

Tekniset Haasteet ja Erottelu Postinumeron Perusteella

Maksublokkien tekninen toteutus vaatii myös maksunvälittäjiltä uusia ratkaisuja, erityisesti manner-Suomen erottelussa postinumeron perusteella. Tämä tekninen haaste liittyy siihen, että tällä hetkellä postinumeron perusteella erottelu ei ole mahdollista.

Maksublokkien Kohdentaminen ja Markkinointikiellot

Mahdolliset maksublokit eivät automaattisesti kosketa kaikkia ulkomaisia nettikasinoita, vaan ne kohdistetaan erityisesti niihin, jotka markkinoivat palveluitaan suomalaisille. On myös huomioitava, että suomeksi saatavilla oleva kasinosivusto ei välttämättä riko markkinointikieltoa, mutta monet suuret toimijat ovat jo lopettaneet Suomeen suuntautuvan markkinoinnin vuodesta 2022 lähtien. Tämä kaikki tekee osaltaan maksublokkien vaikutuksesta pelaajien arkeen monimutkaisen ja monivivahteisen kysymyksen.

Mitä muuta uusi arpajaislaki tuo tullessaan?

Arpajaislakiuudistus, joka astui voimaan 1.1.2022, ei pelkästään keskity maksublokkeihin, vaan sillä on laajempia vaikutuksia suomalaiseen rahapeliympäristöön. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa Veikkauksen asemaa ja ohjata suomalaisia pelaamaan pääasiassa Veikkauksen tarjoamia pelejä. Yksi merkittävimmistä muutoksista on ulkomaisten nettikasinoiden mainontakiellon tiukentaminen, joka toimii esipilottina varsinaisille maksuestoille, jotka ovat määrä tulla voimaan vuonna 2024.

Uudistuksessa painotetaan Veikkauksen kanavointikyvyn vahvistamista, ja tämä toteutetaan rajoittamalla ulkomaisten pelien saatavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa rahansiirtojen estämistä suomalaisille suunnatuille pelisivustoille, mikä tekee Veikkauksen maksublokeista keskeisen osan tätä strategiaa. Samalla uudistus avaa mahdollisuuden Veikkaukselle osallistua kansainväliseen B2B-liiketoimintaan, mikä antaa sille mahdollisuuden tarjota pelejään ulkomaisille peliyhtiöille.

Lakiuudistus asettaa Veikkaukselle myös velvoitteita vastuullisuuden, pakollisen tunnistautumisen ja pelihaittojen torjunnan osalta. Yhtiötä vaaditaan luovuttamaan tietoja pelihaittojen seurantaa varten sosiaali- ja terveysministeriölle sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan tasapaino markkinoiden sääntelyn ja pelaajien turvallisuuden välille.

Tekevätkö maksublokit nettikasinoilla pelaamisesta mahdotonta?

Maksublokkien käyttöönotolla pyritään rajoittamaan ulkomaisille nettikasinoille suuntautuvia rahansiirtoja ja ohjaamaan pelaajat Veikkauksen palveluiden pariin. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että maksublokit eivät ole täysin vesitiiviitä. Jo lakiesityksen valmisteluvaiheessa myönnettiin, että niiden kiertäminen on mahdollista, ja teknisesti niiden toteuttaminen on haasteellista.

Pelaajilla on käytössään useita vaihtoehtoisia maksutapoja, jotka voivat vaikeuttaa valvontaa. Esimerkiksi pankkitilin avaaminen toisessa EU-maassa tarjoaa mahdollisuuden rahansiirtoihin ulkomaisille kasinoille, sillä Suomesta lähtevä maksu ei suoraan ohjautuisi nettikasinolle. Lisäksi pelaajat voivat valita ulkomaisia maksutapoja, kuten erilaiset nettilompakot ja kryptovaluutat, joihin valvonta ei ulotu.

Maksublokkien pelätään myös vääristävän maksuntarjoajien välistä kilpailua, kun pelaajat alkavat suosia ulkomaisia toimijoita kotimaisten vaihtoehtojen kustannuksella. Kysymys maksublokkien tehokkuudesta riippuu suuresti pelaajien käyttäytymisestä. Eniten niiden odotetaan vaikuttavan kohtuupelaajiin, joilla ei välttämättä ole suurta motivaatiota kiertää blokkeja. Sen sijaan pelaajilla, jotka kärsivät peliongelmista, voi olla suurempi motivaatio etsiä keinoja ohittaa maksublokkien asettamat rajoitukset.

Kaiken kaikkiaan maksublokit eivät tee nettikasinoilla pelaamisesta mahdotonta, mutta ne tuovat lisähaasteita ja rajoituksia pelaajien rahansiirtoihin. Pelaajien valmius ja kyky kiertää blokkeja voivat muokata merkittävästi niiden lopullista vaikutusta suomalaiseen pelikenttään.

Miten maksublokit vaikuttavat pikakasinoiden toimintaan?

  • ​​Maksublokit haittaavat pikakasinoiden toimintaa.

Maksublokkien vaikutukset näkyvät erityisesti modernien nettikasinoiden, erityisesti pikakasinoiden, toiminnassa. Pikakasinot ovat tunnettuja siitä, että ne tarjoavat pelaajille mahdollisuuden nauttia peleistä ilman perinteistä rekisteröitymisprosessia. Tämä tapahtuu yleensä verkkopankkitunnusten avulla, mikä tekee rahansiirroista nopeita ja vaivattomia. Maksutapoina näissä kasinoissa ovat yleensä pelkästään verkkopankkimaksut.

  • Verkkopankkitunnukset ovat pikakasinoiden keskeinen maksutapa.

Maksublokkien myötä nämä pikakasinot, jotka luottavat vahvasti verkkopankkimaksuihin, asetetaan erityisen haavoittuvaan asemaan uusien rajoitusten edessä. Pelaajille ei anneta mahdollisuutta valita muita rahansiirtokeinoja, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti näiden kasinoiden houkuttelevuuteen ja käyttäjäkokemukseen. Verkkopankkimaksut ovat perinteisesti olleet pikakasinoiden keskeinen vahvuus, mutta maksublokkien myötä tämä etu voi menettää osan merkityksestään.

  • Maksublokit tekevät pikakasinoista haavoittuvia uusille rajoituksille.

Toisaalta hybridikasinot, jotka tarjoavat pelaajille vaihtoehdon sekä pikakirjautumiselle että perinteiselle rekisteröitymiselle, voivat olla suomalaisille pelaajille houkuttelevampia. Hybridikasinoilla perinteinen rekisteröityminen mahdollistaa monipuolisemmat maksutapavaihtoehdot, mikä voi tarjota pelaajille enemmän joustavuutta rahansiirroissa. Pelaajat voivat valita itselleen sopivimman maksutavan, mikä voi olla erityisen tärkeää, kun yritetään ohittaa mahdolliset maksublokit ja säilyttää sujuva pelikokemus.

  • Pikakasinoiden tulevaisuus riippuu niiden sopeutumisesta uusiin rajoituksiin ja houkuttelevuudesta suhteessa muihin kasinomalleihin.

Maksublokit ja niiden vaikutus pikakasinoiden toimintaan tulee näin ollen riippumaan siitä, miten tehokkaasti nämä kasinot pystyvät sopeutumaan uusiin rajoituksiin ja tarjoamaan pelaajilleen houkuttelevan vaihtoehdon muihin kasinomalleihin verrattuna. Tulevaisuudessa näemme, miten pikakasinot vastaavat haasteisiin ja mahdollisesti kehittävät uusia innovatiivisia ratkaisuja maksuliikenteeseen liittyvien esteiden ylittämiseksi.

Maksublokkien vaihtoehtona on lisenssimalli

Arpajaislakiuudistuksen yhteydessä harkittavana vaihtoehtona olisi ollut siirtyä kohti lisenssimallia, joka olisi avannut ovet ulkomaalaisten peliyhtiöiden toiminnalle Suomessa tietyin ehdoin. Tämä vaihtoehtoinen malli olisi tuonut valtiolle tuloja peliveron avulla ja mahdollistanut tehokkaamman pelaamisen valvonnan. Lisenssimallissa ulkomaalaiset peliyhtiöt olisivat toimineet paikallisten lakien mukaisesti ja olisivat sitoutuneet noudattamaan Suomen sääntöjä.

Lisenssimallin Laajempi Vaikutus ja Keskustelu

Vaikka lisenssimallin pohtiminen ei lopulta muodostunut merkittäväksi osaksi uutta arpajaislakia, se on silti aiheuttanut laajempaa keskustelua siitä, olisiko se voinut tarjota tehokkaamman vaihtoehdon maksublokeille ja Veikkauksen monopolin vahvistamiselle. Kysymys siitä, miksi tämä vaihtoehto ei saanut enemmän huomiota, herättää mielenkiintoisia näkemyksiä mahdollisista tulevaisuuden suunnista suomalaisessa rahapelipolitiikassa.

Haasteet ja Mahdollisuudet Lisenssimallissa

Maksublokit ja Veikkauksen monopolin vahvistamisen näyttäessä olevan vallitseva suunta, lisenssimalliin siirtyminen olisi vaatinut perinpohjaista harkintaa ja uudelleenarviointia. Tämä vaihtoehto olisi voinut avata markkinat kilpailulle ja tarjota pelaajille laajemman valikoiman vaihtoehtoja. Samalla se olisi mahdollistanut tarkan valvonnan ja pelaajien suojelemisen entistäkin tehokkaammin.

Lisenssimallin Edut ja Huomioita

Lisenssimallin etuna olisi ollut myös se, että se olisi luonut kannustimia peliyhtiöille toimia vastuullisesti ja noudattaa paikallisia sääntöjä. Peliverotus olisi tarjonnut valtiolle vakaan tulonlähteen, ja avoimempi kilpailu olisi voinut johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja parempiin palveluihin pelaajille.

Tulevaisuuden Pohdinta ja Kehitysnäkymät

Vaikka maksublokit ja Veikkauksen monopolin vahvistaminen näyttävät olevan nykyisen hallituksen valinta, on silti perusteltua tarkastella, olisiko lisenssimalli voinut tarjota joustavamman ja kilpailukykyisemmän vaihtoehdon. Keskustelu tästä vaihtoehdosta voi antaa arvokasta tietoa siitä, miten rahapelipolitiikkaa voisi kehittää tulevaisuudessa, ottaen huomioon pelaajien tarpeet, vastuullisen pelaamisen ja markkinoiden dynamiikan.

Toimivatko maksublokit

Maksublokkien käyttö ei ole Suomessa poikkeuksellista, sillä EU:n sisällä jopa 16 maassa on mahdollista hyödyntää niitä lainsäädännössä. Mielenkiintoista kuitenkin on, että vaikka tätä mahdollisuutta on tarjolla laajasti, vain 8 näistä maista on käytännössä ottanut maksublokit käyttöön. Suomen vertailukohtana toimii Norja, jossa samankaltainen monopolijärjestelmä on ollut voimassa jo vuodesta 2010 lähtien.

Esimerkkeinä muista Pohjoismaista voidaan mainita Ruotsi ja Tanska, joissa maksublokkityökalut ovat olemassa, mutta niitä ei toistaiseksi ole otettu käyttöön. Norjassa, vaikka maksuestot otettiin käyttöön vuonna 2010, on havaittu, että ne eivät ole olleet erityisen tehokkaita. Vuonna 2019 arvioitiin, että noin 250 000 norjalaista pelaajaa käytti ulkomaisia sivustoja, kuluttaen vuosittain noin 6 miljardia kruunua.

Vertailu muihin Pohjoismaihin ja EU-maihin tuo esiin kysymyksiä maksublokkien tehokkuudesta ja vaikutuksista. Onko niiden käyttö ollut toivottua ja onko niillä ollut merkittävä vaikutus pelaamiskäyttäytymiseen? Norjan esimerkki antaa viitteitä siitä, että pelkät maksublokit eivät välttämättä ole ratkaisu ongelmaan, ja pelaajat voivat löytää keinoja jatkaa pelaamistaan.

Tämä herättää kysymyksiä myös siitä, miten Suomen maksublokit tulevat toimimaan ja millaisia vaikutuksia niillä voi olla pelaajien käyttäytymiseen. Maksublokkien tehokkuus voi vaihdella riippuen pelaajien motivaatiosta ja heidän halukkuudestaan etsiä vaihtoehtoisia keinoja ohittaa rajoitukset. Vertailu muihin maihin tarjoaa arvokasta perspektiiviä siitä, mitä odottaa, kun Suomi ottaa käyttöön maksublokit osana arpajaislakiuudistustaan.

Maksublokit teoriassa ja todellisuudessa

Tutustu alla olevaan lyhyeen yhteenvedoon Maksublokeista ja niiden vaikutuksista online-pelaamiseen Suomessa vuonna 2024. Kartoitamme maksublokkien teoreettiset ja käytännön näkökulmat sekä niiden mahdolliset seuraukset pelaajille ja peliyhteisölle.

MaksublokitKuvaus
Vaihtoehtoiset MaksutavatKasinoilla on monia rahansiirtovaihtoehtoja, jotka voivat suojautua maksublokeilta. Suomalaiset voivat valita ulkomaiset maksupalvelut ja nettilompakot, vääristäen kilpailua.
Ei Blokattuja SivustojaMaksublokit koskevat vain sivustoja, joilla on toimintakielto Suomeen suuntautuvasta mainonnasta. Monet ulkomaiset sivustot jäävät blokkauksen ulkopuolelle.
Vaikutus OngelmapelaajiinMaksublokit vähentävät ulkomailla pelaamista, erityisesti satunnaisten ja viihdepelaajien keskuudessa. Ongelmapelaajat etsivät usein keinoja ohittaa blokit.
Vaikutus VeikkaukseenTavoitteena ohjata suomalaiset pelaamaan Veikkauksella, mutta on epävarmaa, palaavatko pelaajat vai siirtyvätkö huonommille sivustoille. Tavoitteen onnistumista on vaikea ennakoida.
Mahdolliset YlilyönnitMaksuestot voivat aiheuttaa odottamattomia tilanteita, kuten pankkien kieltäytymisen rahapelimaksuista ja pelaajien pankkitilien sulkemisen. Suuremmat seuraamukset pelaajille.

Alhaalta saat lisätietoa Maksublokkien vaikutuksista online-pelaamiseen Suomessa. Pureudumme vaihtoehtoisiin maksutapoihin, blokkauksen ulkopuolelle jääviin sivustoihin, vaikutuksiin ongelmapelaajiin sekä mahdollisiin ylilyönteihin.

  • Vaihtoehtoiset maksutavat: Kasinoilla on tarjolla lukuisia rahansiirtovaihtoehtoja, joista osa saattaa olla suojassa maksublokeilta. Suomalaiset pelaajat voivat valita vaihtoehtoisia maksutapoja, kuten ulkomaiset maksupalvelut ja nettilompakot, joihin blokit eivät yllä. Tämä saattaa vääristää kilpailua maksuntarjoajien kesken.
  • Kaikkia sivustoja ei blokata: Maksublokit kohdistuvat vain niihin sivustoihin, jotka ovat saaneet toimintakiellon Suomeen suuntautuvan mainonnan vuoksi. Tämä jättää osan ulkomaisista sivustoista blokkauksen ulkopuolelle.
  • Ei vaikuta ongelmapelaajiin: Maksublokit voivat vähentää pelaamista ulkomaisilla sivustoilla, mutta vaikutus kohdistuu enemmän satunnais- ja viihdepelaajiin. Ongelmapelaajilla on usein suurempi motivaatio etsiä vaihtoehtoisia maksutapoja, ja he saattavat löytää keinoja ohittaa blokit.
  • Kaikki estetty pelaaminen ei sada Veikkauksen laariin: Maksublokkien tavoitteena on ohjata suomalaiset pelaamaan Veikkauksen pelejä. Kuitenkin on epävarmaa, palaavatko pelaajat Veikkaukselle vai siirtyvätkö he huonommille sivustoille. Tavoitteen onnistumista on vaikea ennakoida.
  • Ylilyönnit: Maksuestot voivat johtaa odottamattomiin tilanteisiin, kuten pankkien kieltäytyminen rahapelimaksuista ja pelaajien pankkitilien sulkeminen. Tämä saattaa aiheuttaa pelaajille odotettua suurempia seuraamuksia.

Yhteenveto

Vuonna 2024 Suomessa käyttöön otetut maksublokit ovat osa arpajaislakiuudistusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Veikkauksen asemaa ja suunnata pelaajia kotimaisiin peleihin. Uudistuksen keskiössä on suomalaisten pelaajien rahansiirtojen rajoittaminen ulkomaisille sivustoille.

Vaikka maksublokkien tavoitteena on ollut tehokas estää rahansiirrot ulkomaisille pelisivustoille, pelaajilla on kuitenkin keinoja kiertää blokkeja, kuten vaihtoehtoiset maksutavat ja VPN-palvelut.

Arpajaislakiuudistus käsittää muitakin merkittäviä muutoksia, kuten mainontakiellon ulkomaisille kasinoille ja tiukemmat vastuullisuusvaatimukset Veikkaukselle. Kritiikkiä on esitetty, epäillen näiden toimenpiteiden riittävyyttä peliongelmien ratkaisemiseksi ja vaatien kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa.

Erityinen huoli kohdistuu maksublokkien vaikutuksiin pikakasinoiden toimintaan, jotka ovat saavuttaneet suosiota tarjoamalla nopeita ja rekisteröitymisvapaita pelikokemuksia. Monissa Pohjoismaissa on toteutettu vastaavia toimenpiteitä, mutta niiden kokemukset ovat vaihdelleet tehokkuudeltaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että maksublokit ovat osa laajempaa arpajaislakiuudistusta, mutta niiden tehokkuus ja käytännön vaikutukset vaativat vielä tarkempaa arviointia. Suomi pyrkii suojelemaan pelaajia ja vahvistamaan Veikkauksen asemaa, mutta samalla on tärkeää arvioida, kuinka tehokkaasti nämä toimenpiteet voivat saavuttaa tavoitteensa ja millaisia muita vaikutuksia ne voivat tuoda mukanaan pelialalle.

Usein kysytyt kysymykset

Olit sitten pelaaja, sijoittaja tai vain kiinnostunut seuraamaan alan kehitystä, täältä löydät vastaukset moniin kysymyksiin, joita sinulla saattaa olla. Käymme läpi muun muassa uusimpia sääntelytoimenpiteitä, innovaatioita pelialalla ja niiden vaikutuksia pelaajiin ja yrityksiin. Selvitämme yksityiskohtaisesti, miten online-kasinoalalla tapahtuvat muutokset vaikuttavat sinuun ja alan toimijoihin.

Tutustu Usein kysytyt kysymykset -osioomme saadaksesi kattavaa tietoa ja syventävää ymmärrystä online-pelaamisen monipuolisesta maailmasta.

Mitä kasinoita maksublokit koskevat?🎰

Maksublokit koskevat tällä hetkellä kahta nettikasinoa, jotka ovat 121Lotto sekä 365Lotto. Näille kasinoille suomalaisten ei ole mahdollista tehdä suoria talletuksia.

Milloin maksublokit astuvat voimaan?⌛

Maksublokit astuivat voimaan vuoden 2024 alussa. On kuitenkin epäselvää, astuvatko rahansiirtojen estot voimaan kerralla vai osittain. Teknisen toteutuksen ja pankkien kehittämien järjestelmien toimivuuden suhteen ei ole tällä hetkellä tietoa.

Onko pelaaminen ulkomaisella nettikasinolla edelleen laillista?🌐

Kyllä, pelaaminen ulkomaisilla nettikasinoilla on edelleen laillista Suomessa. Uutisten perusteella saattaa syntyä kuva, että nettikasinot kielletään Suomessa, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Veikkauksen monopoliin pyritään kuitenkin vaikuttamaan maksublokeilla, joiden tarkoituksena on vähentää suomalaisten pelaamista ulkomaisilla palveluntarjoajilla.

Mitkä osapuolet kärsivät eniten maksublokeista?🤔

Maksublokit aiheuttavat suurimmat kustannukset pankeille, jotka joutuvat rahoittamaan niiden käyttöönoton. Pankit käyttävät paljon resursseja maksublokkien toteuttamiseen, ja arvioiden mukaan niistä aiheutuu noin kolmen miljoonan euron pankkikohtaiset kulut. Myös pelaajat voivat kohdata hetkellisiä vaikeuksia pelaamisessa, kun rahansiirtojen estoja aletaan soveltaa.