Tietosuojakäytäntö

Täältä löydät tietoa siitä, miten käsittelemme meille antamiasi tietoja ja henkilötietoja nykyisen tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Tässä tietosuojakäytännössä, jäljempänä ”käytäntö”, kuvataan, miten käsittelemme meille antamiasi tietoja ja henkilötietoja. Sen tarkoituksena on hallita suhdettamme sinuun tehokkaasti ja suojella yksityisyyttäsi.

Käytännön soveltamisala kattaa verkkosivustomme, sovelluksemme, tuotteemme ja/tai palvelumme, jotka liittyvät tähän käytäntöön tai joilla ei ole omaa erillistä tietosuojakäytäntöä, ja joita jatkossa kutsumme ”palveluiksi.” Tämä tietosuojakäytäntö on suunniteltu antamaan sinulle selkeä käsitys siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä, miten käsittelemme näitä tietoja ja kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi. Se kertoo myös oikeuksistasi liittyen näiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja jakamiseen sekä käsittelee muita tietosuojaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita.

Kaikkia henkilötietoja, jotka annat meille tai jotka ovat jo hallussamme, käsitellään tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla. Kaikkia tietoja, jotka annat meille verkkosivuston (”Sivusto”) kautta tai muulla tavalla, jonka saatat ajoittain antaa, käsitellään tämän käytännön mukaisesti.

Lukemalla tämän käytännön ymmärrät ja tiedostat, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tämän käytännön mukaisesti. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön ehtoja, älä käytä sivustoa tai anna meille henkilötietojasi.

Yritys käsittelee henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Maltan tietosuojalaki (DPA, Malta lakien luku 586) ja siihen liittyvät toissijaiset säädökset, jotka voivat muuttua ajoittain.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, päivämäärältään 27. huhtikuuta 2016, koskien luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaata liikkuvuutta ja direktiivin 95/46/EC kumoamista (yleinen tietosuoja-asetus, GDPR).

DPA-lakia ja GDPR-asetusta kutsutaan yhdessä ”tietosuojalaiksi.”

MÄÄRITELMÄT

Rekisterinpitäjä

”Rekisterinpitäjä” viittaa luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, julkiseen viranomaiseen, virastoon tai muuhun toimielimeen, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos käsittelyn tarkoitukset ja keinot määräytyvät unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, rekisterinpitäjä tai sen nimittämistä koskevat erityiset perusteet voivat olla säädettyinä unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

Tietojen käsittelijä

”Tietojen käsittelijä” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötiedot

”Henkilötiedoilla” viitataan kaikkiin tietoihin, jotka mahdollistavat sinut tunnistamisen tai jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

HENKILÖTIETOSUOJA

Meillä olevat henkilötiedot on suojattu noudattamalla alan korkeimpia turvallisuusprosessien ja -järjestelmien standardeja. Sitoumuksemme henkilötietojen suojaamiseen eivät perustu ainoastaan korkealaatuiseen ja standardoituihin toimintatapoihin, vaan myös lainsäädännön parhaisiin ja tehokkaimpiin käytäntöihin. Henkilötietoja käsitellään vain, kun siihen on aito ja oikeutettu peruste, joka on sopusoinnussa GDPR-asetuksen oikeudellisen perustan kanssa.

KÄSITTELY OIKEUTETUIN PERUSTEIN

Oikeutettu etu ilmenee, kun meillä on liiketoiminnallinen tai kaupallinen peruste, joka oikeuttaa henkilötietojen käsittelyn. Tällaisessa tilanteessa olemme velvollisia suojelemaan kaikkia henkilötietojasi ja varmistamaan, että käsittely ei ole epäoikeudenmukaista sinulle tai sinun eduillesi.

Mikäli päätämme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella, ilmoitamme sinulle asiasta sekä kyseessä olevasta oikeutetusta edusta. Tarjoamme myös mahdollisuuden esittää kysymyksiä tai esittää vastalauseita tällaiselle käsittelylle. On huomioitava, että ei ole velvollinen lopettamaan käsittelyä, mikäli käsittelyn perusteet ylittävät vastustusoikeutesi.

KÄSITTELY SUOSTUMUKSESI PERUSTEELLA

Suostumus ei ole ainoa peruste, jonka nojalla voimme tai meillä on velvollisuus käsitellä henkilötietojasi. Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan, kun sinä annat siihen suostumuksesi, ellei meillä ole käytettävissä muita ulkoisia oikeudellisia perusteita (kuten laillinen velvoite tai oikeutettu etu).

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa samalla tavalla kuin sen alun perin annoit. Jos päätät peruuttaa suostumuksesi, tarkistamme, onko olemassa muita oikeudellisia perusteita, joiden perusteella voimme laillisesti jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, ja tiedotamme sinulle tästä.

KÄSITTELY SUOSTUMUKSEN PERUSTEELLA

On tärkeää huomauttaa, että tietyissä rajoitetuissa tilanteissa, joissa emme voi tai päätämme olla käyttämättä muita oikeusperusteita (kuten oikeutettua etua), käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella.

Jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu suostumuksesi perusteella (jota ei koskaan pidetä itsestäänselvyytenä, vaan joka on aina saatu selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla), SINULLA ON OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUKSESI MILLOIN TAHANSA samalla tavalla kuin sen annoit.

Mikäli käytät oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa (ottamalla meihin yhteyttä alla olevilla posti- tai sähköpostiosoitteilla), tutkimme, onko olemassa muita oikeudellisia perusteita henkilötietojesi käsittelylle (esim. meitä koskeva lakisääteinen velvollisuus), joiden nojalla voimme laillisesti (tai jopa velvollisuutemme mukaan) jatkaa henkilötietojesi käsittelyä ilman suostumustasi, ja ilmoitamme sinulle tästä.

Kun pyydämme tällaisia henkilötietoja, sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä. Kuitenkin, jos kieltäydyt toimittamasta meille tarpeellisia tietoja, joita tarvitsemme pyydettyjen palvelujen tarjoamiseen, saatamme olla kykenemättömiä tarjoamaan näitä palveluja (erityisesti, jos suostumus on ainoa oikeusperuste).

Selkeyden vuoksi: suostumus ei ole ainoa oikeusperuste, jonka mukaan voimme käsitellä henkilötietojasi. Edellisessä osiossa selitimme eri perusteet, joihin voimme vedota tietyissä henkilötietojen käsittelytarkoituksissa.

EVÄSTEET

Kun vierailet sivustollamme, keräämme tiettyjä henkilötietoluokkia automaattisesti evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla.

Lisätietoja, kuten evästeiden määritelmän ja sen, miten ja miksi käsittelemme tällaisia tietoja tällä tavalla (mukaan lukien ero olennaisten ja ei-välttämättömien evästeiden välillä), voit lukea yksityiskohtaisesta ja helposti ymmärrettävästä evästekäytännöstämme täältä [Evästekäytäntö].

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET

Meillä voi olla tarve käyttää ja säilyttää henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin: vahingontorjunta, oikeuksiemme, yksityisyytemme, turvallisuutemme, omaisuutemme tai muiden henkilöiden suojeleminen oikeutettujen etujemme mukaisesti.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme tietoja rajoitetun ajan, niin kauan kuin se on tarpeen laillisen liiketoiminnan tai muutoin laillisten tarkoitusten kannalta. Pyrimme varmistamaan, että palvelumme suojaavat tietoja tahattomalta tai haitalliselta poistamiselta. Tämän vuoksi saattaa esiintyä viivettä, kun tiedot poistetaan, erityisesti kun kyseessä ovat aktiiviset ja varmuuskopioidut tiedot.

LUVANVARAINEN HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Huomautamme, että riippumatta tämän tietosuojakäytännön muusta sisällöstä, voimme jakaa sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja EU:n/ETA:n alueella tai sen ulkopuolella toimivien valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, kun tällainen tietojen jakaminen on sallittu tai vaaditaan voimassa olevan tietosuojalainsäädännön tai muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Näihin kolmansiin osapuoliin voi kuulua muun muassa sisäiset tahot, muut kolmannet osapuolet ja organisaatiot, kuten lainvalvontaviranomaiset, yhteistyökumppanina toimivat kirjanpito- ja tilintarkastusyritykset, sääntelyviranomaiset, asiaankuuluvat viranomaiset ja digitaalisen markkinoinnin tarjoajat.

Voimme myös jakaa tällaisia henkilötietoja niiden organisaatioiden kanssa, jotka ovat esitelleet sinut meille, kolmansien osapuolten kanssa, joiden kanssa olet pyytänyt tai sallinut tietojesi jakamisen, tai muiden tarpeellisten kolmansien osapuolten kanssa, jotta voimme tarjota sinulle pyytämäsi tuotteet ja/tai palvelut. Tiedonsiirto Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle toteutetaan asianmukaisin suojatoimin. Henkilötietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN MUIDEN VASTAANOTTAJALUOKKIEN KANSSA

Tarpeen mukaan asiaankuuluvat tiedot voivat tulla julkisiksi tai niitä jaetaan (kaikissa tapauksissa tietosuojalainsäädännön mukaisesti) seuraavien vastaanottajaluokkien kanssa: jäsenet ja henkilökunta, muut sisäiset tahot (kuten lakisääteiset velvoitteet saattavat edellyttää), Euroopan unionissa sijaitsevat yhteistyötahot ja/tai alihankkijat, mikäli heillä on yhteys tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin (mukaan lukien palveluntarjoajamme, jotka tukevat sivuston toimintaa ja/tai tarjoavat pyytämäsi palvelut).

Henkilökohtaisia tietoja jaetaan vain silloin, kun niitä tarvitaan meille pyydettyjen palvelujen tarjoamiseen tai muuhun lailliseen tarkoitukseen (kuten valtuutetut ilmoitukset, jotka eivät edellytä suostumustasi).

Tietojen luovutuksessa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, ja kaikki tietojenkäsittelijämme ovat sitoutuneet sopimuksellisesti noudattamaan näitä vaatimuksia, mukaan lukien velvollisuus pitää kaikki saamansa tiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että vastaavat velvoitteet koskevat myös heidän työntekijöitään. Palveluntarjoajamme (tietojenkäsittelijät) ovat myös sitoutuneet muihin velvoitteisiin, jotka on määritelty esimerkiksi GDPR:n 28. artiklassa.

Muistutamme, että henkilötietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi.

VERKKOVIESTINTÄ

Ymmärrät, että internetin välityksellä lähetetyt tiedot voivat siirtyä kansainvälisten rajojen yli, vaikka sekä lähettäjä että vastaanottaja sijaitsevat samassa maassa. Emme ole vastuussa mistään toimista tai laiminlyönneistä, jotka koskevat henkilötietojasi ennen niiden vastaanottamista meiltä, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tiedonsiirrot maista, joissa tietosuojan taso voi olla heikompi kuin Euroopan unionissa. Tällaiset tiedonsiirrot voivat tapahtua millä tahansa teknologisella keinolla (kuten WhatsApp, Skype, Dropbox jne.).

Lisäksi emme ota vastuuta tietojesi turvallisuudesta internetin välityksellä, ellei vastuumme ole nimenomaisesti määritelty Maltalla voimassa olevan lain mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN OIKEELLISUUS

Teemme parhaamme säilyttääksemme hallussamme olevat henkilötietosi ajan tasalla ja tarkkoina. Sinulla on oikeus tarkastaa ne tiedot, jotka meillä on sinusta milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin alla kuvatulla tavalla. Jos havaitset tietoissasi virheitä, korjaamme ne välittömästi tai poistamme ne tarvittaessa. Katso alla olevasta yksityiskohtaisesta luettelosta oikeutesi sovellettavan tietosuojalain mukaisesti.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Tarjoamamme linkit kolmannen osapuolen verkkosivustoille ovat selkeästi merkittyjä, mutta emme ole millään tavalla vastuussa (ja emme anna takuuta) näiden verkkosivustojen sisällöstä, mukaan lukien niiden noudattamat tietosuojakäytännöt tai tietojenkäsittelytoimenpiteet. Suosittelemme lukemaan näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytännöt.

TIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietojasi siirretään ETA-maiden ulkopuolelle tai ETA:n ulkopuolisiin maihin vain, kun Euroopan komissio on määritellyt niiden tietosuojatason riittäväksi (näitä kutsutaan myös ”valkoisen listan maiksi”, ja niiden luettelo löytyy täältä: [Linkki Euroopan komission luetteloon]) tietyin edellytyksin: kun olet antanut nimenomaisen suostumuksesi tähän; kun se on tarpeen sinun ja välisen sopimuksen muodostamiseksi tai täytäntöönpanemiseksi; tai noudattaaksemme kaikkia oikeudellisia velvoitteita tai vastuita.

Jos henkilötietojasi siirretään ETA:n ulkopuolelle sisällä tai mille tahansa liikekumppanille, varmistamme, että kaikki asianmukaiset suojatoimet ovat käytössä taataksemme saman suojan tason ja soveltamme samoja standardeja kuin ETA:ssa. Sinulla on oikeus saada kopio näistä suojaustoimenpiteistä ottamalla meihin yhteyttä alla olevaan osoitteeseen.

Käytämme sopimuksia, jotka sisältävät EU:n vakiosopimuslausekkeet, ja niiden mukaisesti vaadimme, että tietoja vastaanottava taho noudattaa samoja tietosuojastandardeja kuin ETA-maat. Jos tietoja siirretään Yhdysvaltoihin ja vastaanottava taho on Privacy Shield -sertifioitu (tietosuojan suojakehys), pidämme sitä samantasoisena suojaustasona kuin Euroopan komission hyväksymää tasoa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sitoutuu tukemaan sinua parhaansa mukaan, kun päätät käyttää oikeuksiasi henkilötietojesi suhteen. Joissakin tapauksissa meidän on ehkä vahvistettava henkilöllisyytesi ennen kuin voimme käsitellä pyyntöäsi oikeuksien käyttämisestä.

Oikeus tiedonsaantiin

Sinulla on oikeus tiedustella meiltä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja mikäli näin on, sinulla on oikeus saada nämä tiedot, mukaan lukien seuraavat tiedot:

 • Mitä henkilötietoja meillä on sinusta,
 • Miksi niitä käsitellään,
 • Kenelle niitä jaetaan,
 • Kuinka kauan niitä säilytetään (tarvittaessa),
 • Siirretäänkö niitä ulkomaille ja miten ne suojataan,
 • Mitkä ovat oikeutesi,
 • Miten voit tehdä valituksen,
 • Mistä saimme henkilötietosi, ja
 • Onko meillä ollut automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi) ja niihin liittyviä tietoja.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.

Oikeus tietojen poistoon (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, ja noudatamme tätä pyyntöä ilman aiheetonta viivytystä, mutta ainoastaan tietyissä tilanteissa, kuten:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin; tai
 • Olet peruuttanut suostumuksesi (jos tietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella) eikä meillä ole muuta oikeudellista perustetta niiden käsittelyyn; tai
 • Olet onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä (kuten alla selitetään); tai
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai
 • Meitä velvoittaa oikeudellinen velvoite; tai
 • Lapsen oikeuksien suojaamiseksi sovelletaan erityisiä olosuhteita.

Emme kuitenkaan ole velvollisia noudattamaan poistopyyntöäsi, mikäli henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä meille asetettujen laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa. Tätä oikeutta voidaan käyttää ainoastaan, jos:

 • Henkilötietojesi tarkkuutta kiistetään (katso oikeus tietojen korjaamiseen yllä), mutta ainoastaan siihen saakka, kunnes olemme varmistaneet tietojen oikeellisuuden; tai
 • Käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojesi poistamista; tai
 • Emme enää tarvitse henkilötietoja niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
 • Olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä ja odotat oikeutettuja perusteitamme vahvistettavan, ja vastustamisesi on vireillä.

Jos käytät tätä oikeutta onnistuneesti, voimme käsitellä henkilötietojasi vain:

 • Suostumuksesi perusteella; tai
 • oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; tai
 • toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi; tai
 • tärkeän yleisen edun vuoksi.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle aiemmin antamasi henkilötiedot. Toimitamme nämä tiedot sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konekielisessä muodossa, tai tarvittaessa voimme siirtää ne suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli tämä ei vaaranna muiden oikeuksia ja vapauksia. Tätä oikeutta voidaan käyttää ainoastaan, jos:

 • Käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen kanssasi; ja
 • Käsittely tapahtuu automatisoiduilla keinoilla.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Lisätietoja tästä oikeudesta löytyy edellä olevasta kohdasta ”KÄSITTELY SUOSTUMUKSEN PERUSTEELLA”.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun tietojasi käsitellään seuraavista syistä:

 • Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi, tai
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta.

Käsittely lopetetaan, ellei rekisterinpitäjä voi esittää vahvoja ja perusteltuja syitä, jotka ovat merkittävämpiä kuin sinun esittämäsi väitteet ja jotka edellyttävät käsittelyn jatkamista.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä milloin tahansa.

Kaikissa muissa tapauksissa, lukuun ottamatta edellä mainittuja tilanteita, yleinen oikeus vastustaa ei ole voimassa.

Oikeus tehdä valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalle tietosuojavalvontaviranomaiselle, jos katsot, että on loukannut oikeuksiasi. Maltassa toimiva asiaankuuluva valvontaviranomainen on Tieto- ja tietosuojavaltuutetun toimisto (Office of the Information and Data Protection Commissioner, ”IDPC”).

Vaikka sinulla on tämä oikeus, pyydämme sinua ensin yrittämään ratkaista mahdolliset ongelmat kanssamme ennen kuin teet valituksen IDPC:lle.

On kuitenkin tärkeää huomata, että huolimatta näistä oikeuksista, voi kieltäytyä pyynnöstä, jos se voi perustella päätöksensä kohtuullisesti. Tämä kieltäytyminen ei estä sinua tekemästä valitusta asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle.

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITYS

Tietosuojakäytännön päivitys: Käytämme verkkosivustollamme vertailutyökalua, joka parantaa käyttökokemustasi. Kun päätät vertailla kasinoita napsauttamalla niitä, käytämme vertailutoimintoa, joka tallentaa tietyt tiedot selaimesi sessionStorage-ominaisuuteen.

Huomautus: Emme käsittele henkilötietoja tämän vertailutyökalun kautta. Lisäksi tallennamme vertailutyökalupalkin visuaalisen tilan, joka osoittaa, onko se ”avoin”, ”suljettu” vai ”minimoitu”.

Näiden tilatietojen avulla voimme ylläpitää haluamaasi työkalurivin näkymää tulevia vierailujasi varten.

YRITYKSEN TIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tietosuojasta tai haluat käyttää henkilökohtaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme.